Jubileum

50 jaar Federatie Gouda

50 jaar geleden ontstond Federatie Gouda uit een samenwerking van Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten in Gouda.
Nu, vijftig jaar later, willen we dat op veel verschillende manieren vieren.

We hebben een programma voor onze eigen leden en vrienden en ook voor mensen die eens bij ons willen komen kijken. Cultuur, Compassie en Christendom staan daarbij centraal.

Met een drietal “reliëfdiensten” maken we onze roots zichtbaar, de typische kenmerken van vieringen in de Remonstrantse, Vrijzinnige en Doopsgezinde traditie. Bekende Gouwenaars krijgen het woord in een serie Preek van de Leek. Zij geven hun eigen invulling aan het format van een preek. Verder zijn er drie Lezingen, met een gesprek over eigentijdse zingevingsvragen. Iedereen is welkom!

Daaromheen is er nog veel meer, zoals filmavonden, poëziewandelingen op de zondagmiddag, een heerlijke zangavond vol met Christmas Carols en een wijnworkshop in het begin van het nieuwe jaar.

In de periode tussen Pasen en Pinksteren ligt het accent van dit jubileumprogramma. Hoogtepunt is -DE DAG- op zondag 12 mei. Dan vieren we met de eigen gemeente, jong en oud, het verleden, het heden en de toekomst. Op 7 januari bereiden we dat samen voor met een bijzondere nieuwjaarsbijeenkomst.

Vier met ons mee, dan wordt het een mooi jaar!

Programma

De meeste activiteiten vinden plaats in de St Joostkapel. Als dat niet zo is, staat het vermeld.

En…. naast dit jubileumprogramma, zijn er ook de reguliere kerkdiensten eens in de 14 dagen en activiteiten als kringen, gespreksgroepen, een werkgroep duurzaamheid etc.

Wilt u meer informatie? Stuur een mailtje naar: secretaris.federatie@gmail.com

10 december 9.30 
Ds.Kim de Berg – 2e Advent + excursie World Press Photo Tentoonstelling in Gouda

20 december 19.30 |
Christmas carols met Erica de Wijs

7 januari 11.00
Ds. Kim de Berg – Nieuwjaarsbijeenkomst

12 januari 20.00
Wijnworkshop
(locatie nog onbekend, opgeven via:  jaarprogramma@federatiegouda.nl)

21 januari 11.00
Ds. Lense Lijzen – Reliëfdienst, Remonstrants

21 januari 15.30
Wandeling
(locatie nog onbekend)

28 januari 16.00
PREEK VAN DE LEEK

15 februari 19.30
Filmavond – thema “vieren”
Wijkcentrum van Noord, Lekkenburg 1, Gouda

18 februari 11.00
Ds. Wilhelm Lagrouw – Reliëfdienst, Vrijzinnig Protestants

25 februari 16.00
PREEK VAN DE LEEK

17 maart 11.00
Dr. Alex Noord – Reliëfdienst, Doopgezind

17 maart 15.30
Wandeling
(locatie nog onbekend)

24 maart 16.00
PREEK VAN DE LEEK

10 april lezing
(Agnietenkapel)

21 april 16.00
PREEK VAN DE LEEK

23 april lezing
(Agnietenkapel)

week van 6 tot 12 mei
lezing (Agnietenkapel)

12 mei
Ds. Kim de Berg – een vrolijke en voedzame dag
(locatie nog onbekend)

26 mei 15.30
Wandeling
(locatie nog onbekend)

28 mei 19.30
Filmavond – thema “vieren”
Wijkcentrum van Noord, Lekkenburg 1, Gouda

30 juni
SLOTZONDAG
(locatie nog onbekend)