50 jaar FederatieGouda

50 jaar geleden ontstond Federatie Gouda uit een samenwerking van Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten in Gouda.
Nu, vijftig jaar later, willen we dat op veel verschillende manieren vieren.

We hebben een programma voor onze eigen leden en vrienden en ook voor mensen die eens bij ons willen komen kijken. Cultuur, Compassie en Christendom staan daarbij centraal.

Met een drietal “reliëfdiensten” maken we onze roots zichtbaar, de typische kenmerken van vieringen in de Remonstrantse, Vrijzinnige en Doopsgezinde traditie. Bekende Gouwenaars krijgen het woord in een serie Preek van de Leek. Zij geven hun eigen invulling aan het format van een preek. Verder zijn er drie Lezingen, met een gesprek over eigentijdse zingevingsvragen. Iedereen is welkom!

Daaromheen is er nog veel meer, zoals filmavonden, poëziewandelingen op de zondagmiddag, een heerlijke zangavond vol met Christmas Carols en een wijnworkshop in het begin van het nieuwe jaar.

In de periode tussen Pasen en Pinksteren ligt het accent van dit jubileumprogramma. Hoogtepunt is -DE DAG- op zondag 12 mei. Dan vieren we met de eigen gemeente, jong en oud, het verleden, het heden en de toekomst. Op 7 januari bereiden we dat samen voor met een bijzondere nieuwjaarsbijeenkomst.

Vier met ons mee, dan wordt het een mooi jaar!

50 jaar FederatieGouda

50 jaar geleden ontstond Federatie Gouda uit een samenwerking van Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten in Gouda.
Nu, vijftig jaar later, willen we dat op veel verschillende manieren vieren.

We hebben een programma voor onze eigen leden en vrienden en ook voor mensen die eens bij ons willen komen kijken. Cultuur, Compassie en Christendom staan daarbij centraal.

Met een drietal “reliëfdiensten” maken we onze roots zichtbaar, de typische kenmerken van vieringen in de Remonstrantse, Vrijzinnige en Doopsgezinde traditie. Bekende Gouwenaars krijgen het woord in een serie Preek van de Leek. Zij geven hun eigen invulling aan het format van een preek. Verder zijn er drie Lezingen, met een gesprek over eigentijdse zingevingsvragen. Iedereen is welkom!

Daaromheen is er nog veel meer, zoals filmavonden, poëziewandelingen op de zondagmiddag, een heerlijke zangavond vol met Christmas Carols en een wijnworkshop in het begin van het nieuwe jaar.

In de periode tussen Pasen en Pinksteren ligt het accent van dit jubileumprogramma. Hoogtepunt is -DE DAG- op zondag 12 mei. Dan vieren we met de eigen gemeente, jong en oud, het verleden, het heden en de toekomst. Op 7 januari bereiden we dat samen voor met een bijzondere nieuwjaarsbijeenkomst.

Vier met ons mee, dan wordt het een mooi jaar!

Wij vinden onze inspiratie daar waar

Christendom

Compassie

Cultuur

elkaar raken

Fijne plek om te zijn ...
Marina
Sfeervolle kapel met een fijn orgel.
Jan
Hier kan ik gewoon mezelf zijn!
Henk

De predikant

Kim de Berg

Sinds september 2000 werk ik als predikant in de Federatie en ik voel me erg thuis in deze kleine vrijzinnige geloofsgemeenschap. Toen ik destijds aan mijn studie theologie begon, wist ik helemaal niet zo zeker of ik wel dominee wilde worden. Maar zo tijdens de opleiding ben ik er toch naar toe gegroeid, het is een vak dat veel voldoening geeft en bij me past. Het boeiende aan het predikantschap vind ik dat ik steeds bezig ben met wat er echt toe doet voor mensen en in de wereld. Dat wil overigens niet zeggen dat het allemaal heel zwaar is waar ik mee bezig ben. Natuurlijk kom ik in aanraking met de moeilijke kant van het leven, maar ik hoor net zo vaak vrolijke en inspirerende dingen van mensen. En juist die balans tussen die twee kanten van het leven, maakt dat ik mijn werk zo de moeite waard vind.

Kim de Berg

Sinds september 2000 werk ik als predikant in de Federatie en ik voel me erg thuis in deze kleine vrijzinnige geloofsgemeenschap. Toen ik destijds aan mijn studie theologie begon, wist ik helemaal niet zo zeker of ik wel dominee wilde worden. Maar zo tijdens de opleiding ben ik er toch naar toe gegroeid, het is een vak dat veel voldoening geeft en bij me past. Het boeiende aan het predikantschap vind ik dat ik steeds bezig ben met wat er echt toe doet voor mensen en in de wereld. Dat wil overigens niet zeggen dat het allemaal heel zwaar is waar ik mee bezig ben. Natuurlijk kom ik in aanraking met de moeilijke kant van het leven, maar ik hoor net zo vaak vrolijke en inspirerende dingen van mensen. En juist die balans tussen die twee kanten van het leven, maakt dat ik mijn werk zo de moeite waard vind.

De mensen

Jan Gerben

Martha

Mirjam

Monique

Het gebouw

De Sint Joostkapel

Over de bouw van deze kapel zijn geen historische gegevens bekend. In 1335 stond er op deze plaats een huis. Omstreeks 1425 werd de kapel opgericht door de leden van het Sint Joostgilde, een georganiseerde groep arbeiders die langs de kaden van de Gouwe het privilege hadden schepen te laden en te lossen. Hun gilde heette ook wel het “Zakkendragersgilde”, want in de Middeleeuwen was arbeid meestal handwerk, dus de lading werd op de nek verplaatst. Al in de 15e eeuw was er bij het gilde sprake van enig sociaal besef. Zieke of behoeftige arbeiders en hun gezinnen werden opgevangen in een gasthuis dat bij de Sint Joostkapel behoorde.

De Sint Joostkapel

Over de bouw van deze kapel zijn geen historische gegevens bekend. In 1335 stond er op deze plaats een huis. Omstreeks 1425 werd de kapel opgericht door de leden van het Sint Joostgilde, een georganiseerde groep arbeiders die langs de kaden van de Gouwe het privilege hadden schepen te laden en te lossen. Hun gilde heette ook wel het “Zakkendragersgilde”, want in de Middeleeuwen was arbeid meestal handwerk, dus de lading werd op de nek verplaatst. Al in de 15e eeuw was er bij het gilde sprake van enig sociaal besef. Zieke of behoeftige arbeiders en hun gezinnen werden opgevangen in een gasthuis dat bij de Sint Joostkapel behoorde.