Wij vinden onze inspiratie daar waar christendom, compassie en cultuur elkaar raken.

Reis naar Friedrichstadt groot succes

De reden waarom de reis is georganiseerd was dat kort na de Dordtse Synode, 400 jaar geleden, de Goudse, Remonstrantse dominee Harboldus Thombergen, na zijn verbanning uit de Zeven Provinciën, naar Friedrichstadt is uitgeweken. Dit geschiedde in 1621, ten tijde van de stichting en opbouw van de stad, die nog steeds veel Nederlandse invloeden kent. Lees verder

Chaos en twijfel

Helaas, de avond met Christa Anbeek kan door omstandigheden niet door gaan.

De lege plek

Vlak voor het ter perse gaan van dit jaarprogramma, kon ds. Kim Magnée-de Berg nog melding maken van een nagekomen, extra activiteit. In samenwerking met Federatie Gouda brengt de voormalige Goudse stadsdichter Ruud Broekhuizen het theaterprogramma De lege Plek. Lees verder

Kwetsbaarheid

Piet van der Molen is een kinderloze vrijgezel die nooit heeft gewerkt en altijd thuis is blijven wonen, in het Zuid-Limburgse dorp Oirsbeek.
Broers of zussen heeft hij niet, na de dood van zijn vader verlangt moeder dat Piet diens plaats inneemt.
Lees verder

Kreuzweg

Op Palmzondag, 5 april 2020, om 14.30 uur zullen celliste Elianne Ardts en pianist-componist Jan Marten de Vries het passiestuk Kreuzweg in Gouda spelen.
Kreuzweg is niet zozeer een concert of een voorstelling, maar eerder een beleving, met
stilte en meditatie.

 

Statie 2, Jezus neemt het kruis op.

Lees verder