Wij vinden onze inspiratie daar waar christendom, compassie en cultuur elkaar raken.

400 jaar Remonstranten – Jubileumreis naar Friedrichstadt

Tijdens de Synode van Dordrecht (1618-1619) werden de Remonstrantse predikanten uit hun functie gezet. Niettemin gingen zij door met het leiden van geheime diensten. Daarom werden ze het land uitgezet naar de Zuidelijke Nederlanden, toen onder Spaans bewind. Daar werd in september 1619 in Antwerpen de Remonstrantse Broederschap opgericht. Daarom vieren wij in 2019 dat de Remonstranten 400 jaar bestaan. Lees verder

Natuur en spiritualiteit

De Werkgroep Duurzaamheid van Federatie Gouda organiseert op dinsdag 18 december om 20.00 uur een presentatie met als spreker Joëlle van Dijk onder de titel: “Pelgrimage naar Santiago de Compostella: natuur en spiritualiteit”.

Lees verder

Theatertip – Instant Love

Instant Love
Dinsdag 5 februari 2019
Schouwburg Gouda. Lees verder

Hoor en Wederhoor

In februari en maart 2019 is er weer de mogelijkheid een Bijbelstudiekring Hoor en Wederhoor te volgen onder leiding van ds. Kim Magnée-de Berg. Lees verder

Een mystieke stem uit de joodse wereld

Het huis, onze plek om de wonen. Om hier op deze aarde een plek te hebben om te kunnen wonen, hebben wij ons een omhulling gemaakt: een woning. Wij wonen in een huis. Maar wat betekent het in het wezenlijke dat wij hierin een huis wonen? Om na te gaan wat het wezenlijke van een huis is, gaan we na wat het in de heilige taal, het Hebreeuws ons zegt. Het Hebreeuwse woord ‘beth’ vertalen we met ‘huis’. Maar wat houdt het begrip beth eigenlijk in? Wat wil dat zeggen, wat is de betekenis daarvan voor ons? Lees verder