Contact

Kerkgebouw
Sint. Joostkapel
Lage Gouwe 134
2801 LK Gouda

Predikant
Ds. Kim de Berg
0182-672595
domineekimdeberg@gmail.com

Secretariaat Federatie
mw. N. van Dijk
06-19192692
secretaris.federatie@gmail.com

Federatie Gouda

Voorzitter
Jan Veldhoen
0182-379563
veldhoen@euronet.nl

Financien
Rekeningnr: NL77 TRIO 0379 7101 96
tnv Federatie van Samenwerkende Kerkgenootschappen te Gouda

Doopsgezinde Gemeente te Gouda

Voorzitter
Pieter Postma
0182-538052 / 06-50694102
mapipo@planet.nl

Financien
Rekeningnr: NL90 INGB 0002 4055 52
tnv Doopsgezinde Gemeente Gouda in Waddinxveen

Remonstrants Gereformeerde Gemeente Gouda

Voorzitter
Leo Vogel
0182-520423
vogel..leo@hetnet.nl

Financien
Rekeningnr: NL07 INGB 0000 0223 01
tnv Remonstrants Gereformeerde Gemeente Gouda

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te Gouda

Voorzitter
Henk Krikke
06-21218150 
henk.krikke@gmail.com

Financien
Rekeningnr: NL40 INGB 0000 3848 75
tnv Vereniging Van Vrijzinnige Protestanten te Gouda