Activiteiten

Activiteiten

DERTIGERSKRING
Voor de jongere gemeenteleden(van ongeveer 25-45 jaar) bestaat een regelmatig bij elkaar komende groep. Deze groep is in het voorjaar van 2018 gestart en er zullen ook dit seizoen diverse bijeenkomsten worden georganiseerd, doorgaans bij een van de deelnemers thuis. Er wordt gesproken over diverse thema’s op het gebied van geloof, dagelijks leven en maatschappij, die bij deze generatie spelen.
Wil je meer informatie of een keer komen kijken en meedoen? Neem dan contact op met ds. Kim de Berg.

45 PLUS KRING
Zoals de naam van deze kring al aangeeft, is dit een kring voor mensen vanaf (ongeveer) vijfenveertig. Wij komen zo eens in de vijf, zes weken bij elkaar om aan de hand van een thema met elkaar in gesprek te gaan en soms om iets anders te doen. Wie mee wil doen of vragen heeft over deze kring, kan dat laten weten aan Agnes de Bruin: debruinagnes@gmail.com

ZINZOEKERSKRING
Met enige regelmaat starten we een nieuwe Zinzoekerskring: een serie van een zestal bijeenkomsten met mensen van binnen en buiten de kerk. We praten aan de hand van een inleidende tekst of filmpje over thema’s die te maken hebben met zingeving in de breedste zin van het woord. (Zie het filmpje voor wat meer  informatie) Wil je weten wanneer er weer een nieuwe groep start? Stuur dan een mailtje aan ds. Kim Magnée.

GECOMBINEERDE VROUWENKRING
Deze kleine kring bestaande uit vrouwen uit de Federatie en de Evangelisch-Lutherse Gemeente, komt ongeveer eenmaal per maand samen. De deelnemers praten over ontwikkelingen in de samenleving in samenhang met hun geloof.
Nieuwe leden zijn van harte welkom! 
Contactpersoon: Martha Postma-Gotwals, 0182-538052, mapipo@planet.nl

THEOLOGISCHE KRING OOSTERS
De kring Oosters komt ongeveer 1x per maand bij elkaar. We bespreken dit seizoen het boek: “De heilige natuur” door Karen Armstrong.
Iedereen die wil meedoen met deze leeskring is van harte welkom.
Voor informatie en opgave belt of mailt u: Ria Kroon, 0182- 524839, riakroon@kpnmail.nl.

LITERATUURKRING
Al een aantal jaar is de literatuurkring een vast onderdeel van ons jaarprogramma. We lezen en bespreken met enthousiasme verschillende romans. Het afgelopen jaar  lazen we onder andere boeken van Adriaan van Dis, Gerda Blees, Philip Roth en Christine Otten. Titels en data worden in overleg vastgesteld. Wanneer u mee wilt lezen en praten bent u van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij ds. Kim de Berg.

HOOR EN WEDERHOOR
In februari en maart 2023 is er weer de mogelijkheid een Bijbelstudiekring Hoor en Wederhoor te volgen onder leiding van ds. Kim de Berg. Op zes avonden kunnen wij ons verwarmen aan de inhoud en de schoonheid van de Bijbel en welke manier deze ons in beweging brengt. Te zijner tijd wordt bekend gemaakt waar deze avonden plaats vinden.

TABLE DE FEDERATIE
Eens in de zoveel tijd komen we bij elkaar om lekker met elkaar te eten en te drinken. Een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.
Er is altijd een onderwerp dat aanleiding geeft tot een dieper gesprek.

Via de nieuwsbrief worden de datums van de Table-bijeenkomsten bekend gemaakt.

DUURZAAMHEID
Wij vinden het belangrijk om met aandacht en zorg om te gaan met onze natuurlijke hulpbronnen en het milieu en hebben daarom een werkgroep duurzaamheid opgericht die activiteiten ontplooit om de bewustwording rondom dit thema, juist ook vanuit het geloof, te stimuleren. We zijn daartoe lid geworden van het samenwerkingsverband Groenekerken en onderhouden erover o.m. met de Raad van Kerken Gouda en de Stichting Fairtrade Gemeente Gouda contacten.

Inhoudelijk geven we aan het thema op verschillende manieren invulling. Voor dit jaar is het plan in elk geval een excursie naar het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam te doen en een gemeenteavond te beleggen die aansluit bij het thema van het jaarprogramma, over duurzaam wonen.
De activiteiten van deze werkgroep worden via de nieuwsbrief en op onze website bekend gemaakt. 

GROOTHUISBEZOEK AVONDEN
Jaarlijks wordt een serie groothuisbezoek avonden gehouden. Op een groothuisbezoek avond wordt een groepje van ongeveer 10 gemeenteleden in wisselende samenstelling uitgenodigd om elkaar te ontmoeten en over een bepaald onderwerp in gesprek te gaan. De avonden worden geleid door ds. Kim de Berg. De mensen, die de komende keren aan de beurt zijn, ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
Agnes de Bruin coördineert de groothuisbezoekavonden, (0182) 582760, debruinagnes@gmail.com

JONGEREN ACTIVITEITEN
Voor de kinderen en jongeren in de gemeente worden door het jaar heen verschillende activiteiten georganiseerd. Te denken valt aan catechese, jeugddiensten, knutsel- en buitenactiviteiten, bijzondere kerstviering en een weekend voor jonge gezinnen. Al deze activiteiten worden via de nieuwsbrief en via persoonlijke uitnodigingen gecommuniceerd.
Contactpersoon: ds. Kim de Berg