Wij vinden onze inspiratie daar waar christendom, compassie en cultuur elkaar raken.

Vastentijd, tijd voor bezinning

De Federatie neemt elk jaar in oecumenisch verband op eigen wijze deel aan de vastenactie.

Van aswoensdag op 1 maart tot eerste paasdag op 16 april is het vastentijd. Een tijd voor bezinning. Een tijd om het met wat minder te doen. Dan kunt u geld, tijd en aandacht delen met mensen die uw steun kunnen  gebruiken, of dat nu ver weg is of dichtbij. Lees verder

Hoor en Wederhoor

Snap4In februari en maart 2017 is er weer de mogelijkheid een Bijbelstudiekring Hoor en Wederhoor te volgen onder leiding van ds. Kim Magnée-de Berg. Op zes avonden kunnen wij ons verwarmen aan de inhoud en de schoonheid van de Bijbel en op welke manier deze ons in beweging brengt. Lees verder

Is God transcendent of immanent?

transedent
Een avond over God in Gouda ver God wordt altijd weer gesproken en nagedacht. Zeker in een samenleving als de onze, waar mensen wel en niet in God geloven, en ook nog in ‘iets’. Zeker is dat God vele gezichten heeft gekregen.
Voor de een is God nog steeds het persoonachtige wezen dat ver weg en hoog verheven de wereld bestiert. God transcendent. Lees verder

Bibliodrama

bibliodrama
Bij bibliodrama stap je bijna letterlijk met jouw verhaal in een Bijbelverhaal. Je verkent het verhaal vanuit het perspectief van een van de personages uit
het verhaal. Je leeft je in, in een rol en vanuit die rol ontmoet je andere personen uit het verhaal. Via een geleidelijke opbouw werk je hier naar toe. Lees verder

Duurzaamheid

duurzaamIn het beleidsplan van de Federatie staat dat zij aandacht wil besteden aan duurzaamheid. We zijn daartoe lid geworden van het samenwerkingsverband Groenekerken en praten erover o.m. de Raad van Kerken Gouda en de Stichting Fairtrade Gemeente Gouda. Inhoudelijk geven we aan het thema op verschillende manieren invulling. Lees verder