Wij vinden onze inspiratie daar waar christendom, compassie en cultuur elkaar raken.

Natuur in de stad

Op donderdag 14 december 2017 zal Niels de Zwarte een lezing geven over Natuur in de Stad. Is er natuur in de stad? Welke dieren en planten kun je vinden in de stad, waar dan en waarom leven ze hier? Wat kun je doen om de biodiversiteit in de stad te verhogen?

Deze avond staat in het teken van deze vragen en Niels zal hier uitgebreid op ingaan. De stad kan wel eens een beter biotoop zijn dan het omliggende gebied. Lees verder

28 januari DG Ringdag

28 Januari 2018: Ringdag van de Ring Zuidwest Nederland van Doopsgezinde Gemeenten.
De Ringdag van Ring ZWN komt er weer aan. Plaats van samenkomst is Gouda. De dag is, zoals altijd, de jaarlijkse gelegenheid om samen met doopsgezinde zusters en broeders en andere belangstellenden uit de regio te vieren, praten, discussiëren, lunchen, zingen en lachen. Niet-doopsgezinde leden en vrienden van de Federatie zijn van harte uitgenodigd de gehele dag met ons mee te maken. Op het programma staan Lees verder

Ik en jij

Martin Buber is een van de weinige filosofen die de mens als fundamenteel relationeel beschouwt. Dit in tegenstelling tot andere westerse filosofen die veel meer nadruk leggen op autonomie of zelfs onafhankelijkheid van de mens.
Het streven naar autonomie heeft ons veel gebracht: meer regie op je eigenleven, meer zelfkennis, ruimte om jezelf centraal te stellen en persoonlijk te ontwikkelen etc. Lees verder

Hoor en Wederhoor

Snap4In februari en maart 2018 is er weer de mogelijkheid een Bijbelstudiekring Hoor en Wederhoor te volgen onder leiding van ds. Kim Magnée-de Berg. Op zes avonden kunnen wij ons verwarmen aan de inhoud en de schoonheid van de Bijbel en op welke manier deze ons in beweging brengt. Lees verder

Stembevrijding

Velen van ons zijn bekend met samen zingen in de kerk of in een koor. Anderen zingen liever onder de douche of in de auto met de radio. Zingen is een geweldige manier om positieve energie te genereren. Samen zingen draagt direct bij aan sfeer en ontmoeting. Waar gezongen wordt, gebeurt iets! Lees verder