Wij vinden onze inspiratie daar waar christendom, compassie en cultuur elkaar raken.

Lastige Ouders – gaat niet door

Door persoonlijke omstandigheden kan de voorstelling van 25 mei helaas niet doorgaan. Het is nog niet bekend wanneer deze voorstelling alsnog opgevoerd gaat worden. Lees verder

Roze Zaterdag

U heeft het misschien al gehoord of in een van de plaatselijke kranten gelezen: in het kader van Roze Zaterdag organiseert de Goudse Raad van Kerken op 23 juni om 11.00 uur in de St Janskerk te Gouda een oecumenische geloofsviering. Het thema van de dienst is: ‘Gods liefde schept ruimte voor iedereen.’ Lees verder

De DG Ringdag van 28 januari j.l.

De geest zet ons in beweging. Dit inspirerende thema zweefde op 28 januari 2018 boven de Ringdag van de Ring Zuidwest Nederland van Doopsgezinde Gemeenten, die in Gouda gehouden werd.
De meeste activiteiten, zoals ontvangst, koffie, lunch, een aantal middagactiviteiten en de (muzikale) afsluiting vonden in gebouw Concordia aan de Westhaven plaats.
Lees verder

Voltooid leven

De term voltooid leven schetst een te rooskleurig beeld.
Els van Wijngaarden verrichtte promotieonderzoek naar de thematiek van het ‘voltooid leven’. Hiertoe nam zij diepte-interviews af bij 25 ouderen, die hun leven als ‘voltooid’ beschouwden en de wens hebben om hun levenseinde zelf te bepalen. Lees verder

Houvast

In augustus 2017 is er een boekje verschenen bij het jaarthema van de Remonstranten: Houvast. Aan de vraagzijde van het bestaan. Het boekje is geschreven door Koen Holtzapffel. Bestellen kan al, via de webshop van de Remonstranten. Het boekje heeft 144 pagina’s en kost 12,99 euro excl. verzendkosten. Lees verder