Wij vinden onze inspiratie daar waar christendom, compassie en cultuur elkaar raken.

Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek

immoInstituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek  Dat het vluchtelingenprobleem urgent is, behoeft geen betoog. Veel mensen zoeken een veilige plek, een asiel. Lees verder

Dronken van God

dronkenHet is niet moeilijk om iets van God of het goddelijke te herkennen in alles wat mooi is en goed: liefde, licht, rechtvaardigheid, geluk. Maar hoe zit het met de duistere kant van het bestaan? Lees verder

Theater: Bovenkamer

bovenkamerBovenkamer belicht de belevingswereld van een man met dementie. De voorstelling laat niet alleen de binnenwereldvan de man zien, maar ook de betekenis van muziek in het proces van dementie. Lees verder

Stembevrijding

stembevrijdingVelen van ons zijn bekend met samen zingen in de kerk of in een koor. Anderen zingen liever onder de douche of in de auto met de radio. Zingen is een geweldige manier om positieve energie te genereren. Samen zingen draagt direct bij aan sfeer en ontmoeting. Waar gezongen wordt, gebeurt iets! Lees verder

Is God transcendent of immanent?

transedent
Een avond over God in Gouda ver God wordt altijd weer gesproken en nagedacht. Zeker in een samenleving als de onze, waar mensen wel en niet in God geloven, en ook nog in ‘iets’. Zeker is dat God vele gezichten heeft gekregen.
Voor de een is God nog steeds het persoonachtige wezen dat ver weg en hoog verheven de wereld bestiert. God transcendent. Lees verder