Wij vinden onze inspiratie daar waar christendom, compassie en cultuur elkaar raken.

Berichten van het Landelijk Bureau Remonstranten

Net als het afgelopen jaar zullen de Remonstranten ook de komende tijd flink aan de weg timmeren met allerlei campagnes. Ze zullen het echter zonder Tom Mikkers moeten stellen. Hierbij een aantal berichten.
 
De begeleidende brief van Tom Mikkers
De reclame campagnes
Pleidooi voor vrede
Gezocht – vertegenwoordigers van Remonstranten in interkerkelijke bestuurlijke verbanden

 

Minipeiling doopsgezinde kenmerken

De Doopsgezinde Gemeente Gouda werd 50 jaar geleden voor de tweede keer opgericht. Ter gelegenheid van dat heugelijke feit heeft de redactie van de Vrijspraak besloten tot het opnemen van een speciaal katern. Nadenkend over de inhoud van dit katern kwam de vraag op of de drempel om doopsgezind te worden niet te hoog is […]

 

50 jr Doopsgezinde Gemeente Gouda

De Doopsgezinde Gemeente Gouda bestaat in 2016 vijftig jaren
In februari j.l. bestond de Doopsgezinde Gemeente Gouda 50 jaar. Alle reden om terug te kijken en te zien hoe dat gegaan is. De geschiedenis is bijzonder omdat er sprake is geweest van twee periodes waarin doopsgezinde gemeenten in Gouda hebben bestaan. De eerste bestond misschien vanaf 1534 (de notulen […]

 

Activiteit in het kader van Stichting Present

Op 9 april hebben een aantal leden van de Federatie via de stichting Present de C van compassie een mooie invulling gegeven. Samen met bewoners van een Gemiva-woongemeenschap voor verstandelijk gehandicapten hebben we de tuin opgeknapt, bloemstukken gemaakt, pizza’s gebakken en spelletjes gedaan zoals sjoelen. De bewoners en de leden van de Federatie hebben het […]

 

Uitslag van de fotowedstrijd

Op zondag 20 maart werd na de inspirerende kerkdienst in het kader van duurzaamheid een presentatie gegeven met alle foto inzendingen en werden de winnaars bekend gemaakt.
In de categorie volwassen won Hanneke Hulst met haar foto “kinderen op de Wilgen” tijdens de pauze van het wilgenknotten. De jury vond de foto erg origineel. Bovendien is […]