Wij vinden onze inspiratie daar waar christendom, compassie en cultuur elkaar raken.

De DG Ringdag van 28 januari j.l.

De geest zet ons in beweging. Dit inspirerende thema zweefde op 28 januari 2018 boven de Ringdag van de Ring Zuidwest Nederland van Doopsgezinde Gemeenten, die in Gouda gehouden werd.
De meeste activiteiten, zoals ontvangst, koffie, lunch, een aantal middagactiviteiten en de (muzikale) afsluiting vonden in gebouw Concordia aan de Westhaven plaats.
Lees verder

Voltooid leven

De term voltooid leven schetst een te rooskleurig beeld.
Els van Wijngaarden verrichtte promotieonderzoek naar de thematiek van het ‘voltooid leven’. Hiertoe nam zij diepte-interviews af bij 25 ouderen, die hun leven als ‘voltooid’ beschouwden en de wens hebben om hun levenseinde zelf te bepalen. Lees verder

Lastige ouders

Dit is het verhaal van een moeder en een vader. Ouders van de liefste jongen ter wereld. Hij kan vreselijk goed zwemmen en kijkt recht in je ziel. Maar zijn hoofd zit zo vol herrie dat hij misschien wel altijd éen jaar zal blijven. Lees verder

Houvast

In augustus 2017 is er een boekje verschenen bij het jaarthema van de Remonstranten: Houvast. Aan de vraagzijde van het bestaan. Het boekje is geschreven door Koen Holtzapffel. Bestellen kan al, via de webshop van de Remonstranten. Het boekje heeft 144 pagina’s en kost 12,99 euro excl. verzendkosten. Lees verder

Duurzaamheid

duurzaamIn het beleidsplan van de Federatie staat dat zij aandacht wil besteden aan duurzaamheid. We zijn daartoe lid geworden van het samenwerkingsverband Groenekerken en praten erover o.m. de Raad van Kerken Gouda en de Stichting Fairtrade Gemeente Gouda. Inhoudelijk geven we aan het thema op verschillende manieren invulling. Lees verder