De Federatie

Iedereen kan lid worden van de Federatie. Vanuit het verleden wordt de basis gevormd door Goudse Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnige protestanten.

De Federatie wil:

  • een open, ondogmatische en tolerante geloofsgemeenschap zijn, geïnspireerd door bijbelverhalen;
  • kritisch omgaan met deze verhalen en de christelijke traditie, want zowel de bijbel als de tradities zijn gevormd binnen een bepaalde context;
  • de ruimte bieden voor een persoonlijke manier van geloven, die geworteld is in het christendom ;
  • steeds weer zoeken naar de bron van het geloof;
  • het geloof in relatie brengen met de werkelijkheid waarin wij leven.
  • beschutting, veiligheid en bemoediging bieden;
  • open zijn naar de cultuur en gericht zijn op menselijkheid.

Zo wil onze gemeente gestalte krijgen als:

  • een ontmoetingsplaats van mensen, die elkaar op het geloof aanspreken;
  • een oefenplaats van ons persoonlijk en gezamenlijk geloof;
  • een vindplaats van God in de wereld waarin wij leven.

Secretariaat
mw. N. van Dijk
telefoon: 06-19192692
e-mail: secretaris@federatiegouda.nl

Rekeningnummer NL77TRIO0379710196 t.n.v. Federatie van Samenwerkende Kerkgenootschappen te Gouda