Leden en vrienden

De Federatie kent ook leden die niet aangesloten zijn bij één van de drie groeperingen. In de loop der jaren hebben diverse mensen voor kortere of langere tijd en ook blijvend belangstelling gekregen voor de kerkdiensten en andere activiteiten van de Federatie. Sinds 2013 kunnen ook zij lid worden van de Federatie.

Daarnaast kent de Federatie ook ‘vrienden’. Zij zijn geen lid, maar voelen zich wel aangesproken door de uitgangspunten en de activiteiten van de Federatie.
Vrienden van de Federatie kunnen aan alle activiteiten deelnemen en ook een beroep doen op de predikant. Ze kunnen alleen geen bestuurlijke taak op zich nemen.
Voor meer informatie over de verschillende vormen van betrokkenheid bij de Federatie kunt u contact opnemen met de predikant of met een van de bestuursleden.