Remonstranten

De Remonstrants Gereformeerde Gemeente is aangesloten bij de Remonstrantse Broederschap. Deze zijn verdeeld over 47 kerkelijke gemeenten, waarvan één in Noord-Duitsland. Remonstranten vormen een open kerk die alle ruimte biedt voor het ontwikkelen van persoonlijk geloof. De individuele geloofsweg van mensen wordt gewaardeerd. De geloofsgemeenschap is de plaats waar mensen ervaringen met elkaar delen, waar zij omzien naar elkaar en waar geloof en samenleving ter sprake worden gebracht.

Secretariaat
mw. A.H. (Aleid) te Voortwis
(0182) 601 347
atevoortwis@kpnmail.nl

Rekeningnummer NL07 INGB 0000 022301 t.n.v. Remonstrants Gereformeerde Gemeente Gouda

Privacyverklaring Remonstrantse Gemeente Gouda