Een mystieke stem uit de joodse wereld

Het huis, onze plek om de wonen. Om hier op deze aarde een plek te hebben om te kunnen wonen, hebben wij ons een omhulling gemaakt: een woning. Wij wonen in een huis. Maar wat betekent het in het wezenlijke dat wij hierin een huis wonen? Om na te gaan wat het wezenlijke van een huis is, gaan we na wat het in de heilige taal, het Hebreeuws ons zegt. Het Hebreeuwse woord ‘beth’ vertalen we met ‘huis’. Maar wat houdt het begrip beth eigenlijk in? Wat wil dat zeggen, wat is de betekenis daarvan voor ons? Lees verder

Je lichaam een tempel

Een plek om te wonen

Dit thema kun je op vele manieren uitleggen..
Er is natuurlijk ook de kwestie in hoeverre wij ons thuis voelen bij onszelf, in ons eigen lichaam. Niet op ieder moment in je leven of voor iedereen even gemakkelijk en vanzelfsprekend, en wel voor iedereen en op ieder moment belangrijk en interessant. Het is een onderwerp dat zich niet leent tot uitgebreide lezingen en diep nadenken, maar veel meer tot ervaren en doen. Lees verder

Zingeving in de nieuwe ouderdom

In samenwerking met verpleeghuis DeHanepraij organiseert Federatie Gouda een avond over het thema: wonen, oud worden – en wat heeft religie hiermee te maken? Lees verder

Johannes Passion

De passiemuziek naar het evangelie van Johannes is, zéker in Nederland, beduidend minder bekend dan de minstens vier jaar later gecomponeerde muziek naar het evangelie van Matthäus. De eerste uitvoering van deze Johannes Passion vond plaats op 7 april (Goede Vrijdag) 1724 in de Nicolaïkerk in Leipzig, tijdens een vesperdienst. Lees verder

Monoloog in Westerbork

Zelfs hier vind je nog een paar rechtvaardigen.

Een aangrijpende solovoorstelling over vuile handen, zuiverheid en moed in Westerbork door Guido de Bruin, verhalenverteller. Deze solovoorstelling vertelt het indrukwekkend eerlijke verhaal van de Joodse leraar Jacques Suasso Henriques. Lees verder