Noodklok voor het klimaat

Zaterdag 1 december hebben leden van de Federatie-werkgroep Duurzaamheid om 11.58 uur de kerkklok geluid en daarmee meegedaan met de landelijke Greenpeace-actie ‘luid de noodklok voor het klimaat’. Vlak voor de internationale klimaattop in Polen, hebben op bijna 300 plaatsen in Nederland de (kerk) klokken 2 minuten lang geluid om aandacht te vragen voor de opwarming van de aarde. In Gouda deden diverse kerken mee met deze Greenpeace-actie.

Met dit signaal roept Nederland minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op om een koploper te zijn op de klimaattop in Polen. De wereldwijde ambitie moet van 2 naar maximaal 1,5 graad opwarming van de aarde. Greenpeace: “Het is 2 voor 12 voor het klimaat. Het is van essentieel belang dat Nederland maatregelen neemt om binnen de maximale opwarming van 1,5 graad te blijven. Dat halen we alleen als we onze CO2-uitstoot met 60% terugdringen in 2030. Dat betekent onder andere inzetten op zonne- en windenergie, onze bossen beschermen en de kolencentrales sluiten”.
De Federatie-werkgroep Duurzaamheid is blij en tevreden met het deelnemen aan deze actie.