Kringen

DERTIGERSKRING
Gedurende het jaar organiseren wij iedere maand een avond bij een van de leden thuis. Hierbij bereidt steeds één van ons de avond voor aan de hand van een inspirerend onderwerp (boek, artikel of Bijbelgedeelte).
Je bent altijd welkom, en we begrijpen het ook als andere zaken in je drukke leven soms voorrang eisen.
Er is een hele goede manier om te bepalen of deze kring voor jou is: Kom een keer een avond meedoen en je merkt het meteen.
We sluiten altijd af met een drankje.
Meedoen? Neem dan contact op met Gijsbert Portheine (06 15067105, gportheine@gmail.com)

KRING 40-60
Zoals de naam van deze kring al aangeeft, is dit een kring voor mensen tussen (ongeveer) de veertig en zestig. Wij komen zo eens in de vijf, zes weken bij elkaar om aan de hand van een thema met elkaar in gesprek te gaan en soms om iets anders te doen. Wie mee wil doen of vragen heeft over deze kring, kan dat laten weten aan Saskia Portengen (sasportengen@hetnet.nl)

LITERATUURKRING
Al een aantal jaar is de literatuurkring een vast onderdeel van ons jaarprogramma. We lezen en bespreken met enthousiasme verschillende romans. Titels en data worden in overleg vastgesteld. Wanneer u mee wilt lezen en praten bent u van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij ds. Kim Magnee-de Berg, 0182 672595, kmagnee@xs4all.nl

JEUGDWERK
Voor de kinderen en jongeren in de gemeente worden door het jaar heen verschillende activiteiten georganiseerd. Te denken valt aan catechese, jeugddiensten, knutsel- en buitenactiviteiten, bijzondere kerstviering en een weekend voor jonge gezinnen. Al deze activiteiten worden via de nieuwsbrief en via peroonlijke uitnodigingen gecommuniceerd.
Contactpersoon: ds. Kim Magnee-de Berg

LEESKRING OOSTERS
In het nieuwe seizoen gaat de kring Oosters verder met het boek: “Woorden van Christus”door Michel Henry.
Daarna wordt gestart met het nieuwe boek: Weg met de Bijbel. Gids voor vrijzinnig bijbellezen door Sigrid Coenradie, Bert Dicou en Anne Claar Thomasson-Rosingh.
Iedereen die wil meedoen met deze leeskring is van harte welkom. Voor informatie en opgave belt of mailt u: Ria Kroon, 0182- 524839, riakroon@kpnmail.nl.

LEESGROEP HET MENSBEELD IN DE KABBALA
Wat is de mens en wie is hij?
We gaan komend najaar verder met het boek: Het mensbeeld in de Kabbala van F. Weinreb.
De bron voor dit boek zijn de rationele en de mystieke geschriften uit het oude Jodendom. Het woord kabbala betekent overlevering. De kabbala is volgens het Jodendom een overgeleverd weten van Gemeenteactiviteiten 10 het wezen der dingen.
Uiterst simpel en kristalhelder komt daaruit het beeld van de wezenlijke mens in zijn eeuwige structuur tevoorschijn. Dit mensbeeld, dus ook zijn zelfbeeld, brengt ons tot het besef wie en wat we in wezen zijn en waartoe we als mens bestemd en in staat zijn.
U bent welkom op dinsdag 5 september om 20.00 uur! De bijeenkomsten zijn om de 2 weken. Het boek kost € 21,50 excl. verzendkosten, verder zijn er geen kosten aan verbonden.
Voor vragen + opgave belt of mailt u Andries Hoitsma 0182–525022 of via e-mail: ahoitsma@freeler.nl

GECOMBINEERDE VROUWENKRING
Deze kleine kring bestaande uit vrouwen uit de Federatie en de Evangelisch-Lutherse Gemeente, komt ongeveer eenmaal per maand samen. De deelneemsters praten over ontwikkelingen in de samenleving in samenhang met geloof.
Nieuwe leden zijn van harte welkom! Contactpersoon: Martha Postma-Gotwals, tel. (0182) 538052.

DUURZAAMHEID
Wij vinden het belangrijk om met aandacht en zorg om te gaan met onze natuurlijke hulpbronnen en het milieu. We hebben daarom een werkgroep duurzaamheid opgericht die activiteiten ontplooit om de bewustwording rondom dit thema, juist ook vanuit het geloof, te stimuleren.
We zijn daartoe lid geworden van het samenwerkingsverband Groene Kerken en onderhouden erover o.m. met de Raad van Kerken Gouda en de Stichting Fairtrade Gemeente Gouda contacten.
Inhoudelijk geven we aan het thema op verschillende manieren invulling. De activiteiten van deze werkgroep worden via de nieuwsbrief en op onze website bekend gemaakt. Coördinator van deze werkgroep is Jan de Voogd . voogdj@hotmail.com