Kindernevendienst

Voor de kinderen van de basisschoolleeftijd is er kindernevendienst.
Dat betekent dat ze een deel van de kerkdienst naar hun eigen ruimte gaan. Aan de hand van een bijbel- of spiegelverhaal gaan we samen in gesprek en vervolgens
wordt het thema uitgediept (op hun niveau) door middel van spelletjes, liedjes of
knutselwerken.

De kindernevendienst werkt in twee groepen: groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8.
De jongere kinderen van 0-4 zijn ook welkom bij de jongste groep er is een speelkleed met speelgoed voor de kleintjes. Zij kunnen voor de dienst al gebracht worden.

 

 

Rondom kerst wordt er een kinderkerstdienst georganiseerd “ kerst voor Jong en
oud” waarin kinderen de hoofdrol spelen.

Elk jaar wordt er weer iets creatiefs bedacht waar ieder kind met zijn specialiteit aan mee kan werken.
In de zomervakantie is er geen kindernevendienst. Er is in die periode wel opvang,
de kinderen gaan dan tijdens de preek een kleurplaat kleuren of iets anders doen.
De leiding van de kindernevendienst rouleert, er is een vaste groep mensen die eens
in de zoveel tijd een zondagochtend voor zijn of haar rekening neemt. Iedereen werkt
volgens een draaiboek zodat het voor de kinderen herkenbaar blijft.
Heb je vragen over de kindernevendienst? Of wil je meerouleren.
Neem dan contact op met de coördinatoren van de kindernevendienst via
secretaris@federatiegouda.nl