Vrijzinnige Protestanten

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te Gouda is aangesloten bij de VVP-Beweging voor eigentijds geloven. Vrijzinnigheid is een persoonlijke manier van geloven, die geworteld is in het christendom. Vrijzinnig geloven kenmerkt zich door een vrije en kritische omgang met de Bijbel en de christelijke traditie; kritisch want zowel Bijbel als tradities zijn gevormd binnen een bepaalde context, en vrij omdat iedere generatie haar eigen vertaling moet maken. Vrijzinnigheid is open naar de cultuur en gericht op menselijkheid. Zij neemt haar plaats in binnen de Protestantse Kerk in Nederland, terwijl het gesprek met anderen in alle openheid wordt gezocht.

Secretariaat
Mw. M.H. (Ria) Kroon
(0182) 524839
riakroon@kpnmail.nl

Rekeningnummer NL40 INGB 0000 384875 t.n.v. Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te Gouda