Hoor en Wederhoor

In februari en maart 2019 is er weer de mogelijkheid een Bijbelstudiekring Hoor en Wederhoor te volgen onder leiding van ds. Kim Magnée-de Berg.

Op zes avonden kunnen wij ons verwarmen aan de inhoud en de schoonheid van de Bijbel en op welke manier deze ons in beweging brengt. Er zijn twee blokken van drie donderdagavonden vastgesteld:

Blok 1: donderdag 7, 14 en 21 februari 2019
Blok 2: donderdag 7, 14 en 21 maart 2019

In het eerste blok besteden wij aandacht aan verhalen over Daniël en in het tweede blok lezen wij uit het Thomas evangelie. Ieder verhaal wordt uitgelegd en doordacht in drie stappen:

  • Hoe lezen en beluisteren we het?
  • Hoe wordt het geïnterpreteerd doordichters, schilders en andere kunstenaars?
  • Wat roept het bij mij persoonlijk op?

De avonden zijn bestemd voor mensen van binnen en buiten de kerk, voor beginners en gevorderden, voor opstappers en inzittenden. Het is mogelijk om alle avonden bij te wonen, maar ook om alleen voor het eerste of het tweede blok te kiezen.

Te zijner tijd wordt bekend gemaakt waar deze avonden plaats vinden. Aanvang om 20.00 uur(koffie/thee klaar vanaf 19.45 uur) en eindigen om 22.00 uur.

Verdere inlichtingen bij Leigje van den Engel, 06 34072719, leigjevandenengel@gmail.com