Doopsgezinde Gemeente

De Doopsgezinde Gemeente Gouda is aangesloten bij de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. De Doopsgezinden vormen een geloofsgemeenschap met wortels in de vroege 16e eeuw.

Het in de Bijbel verankerde inzicht dat mensen zelf tot geloof komen en daarom gedoopt willen worden is hun wezenskenmerk: niet ouders bepalen of hun kind gedoopt wordt, maar de mens zelf, wanneer eigen inzicht en geloof inhoud hebben gekregen. De gelovigendoop vormt nog steeds een belangrijk onderscheid met andere kerkgenootschappen. Maar daarnaast spelen het vredesgetuigenis, de geweldloze wijze van omgaan met conflicten, het niet afleggen van de eed, en de vrijheid van de menselijke wil, met daarbij horend de eigen verantwoordelijkheid voor eigen woord en daad, een rol van wezenlijke betekenis.

Secretariaat
mw. E. (Elma) de Bock
06 483 830 32
e.de.bock@live.nl

Rekeningnummer NL90 INGB 0002 405552 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Gouda in Waddinxveen.