Kringen

Kring 25 – 45
Voor de jongere gemeenteleden(van ongeveer 25-45 jaar) bestaat een regelmatig bij elkaar komende groep. Deze groep is in het voorjaar van 2018 gestart en er zullen ook dit seizoen diverse bijeenkomsten worden georganiseerd, doorgaans bij een van de deelnemers thuis. Er wordt gesproken over diverse thema’s op het gebied van geloof, dagelijks leven en maatschappij, die bij deze generatie spelen.
Wil je meer informatie of een keer komen kijken en meedoen? Neem dan contact op met ds. Kim Magnée-de Berg.

KRING 40-60
Zoals de naam van deze kring al aangeeft, is dit een kring voor mensen tussen (ongeveer) de veertig en zestig. Wij komen zo eens in de vijf, zes weken bij elkaar om aan de hand van een thema met elkaar in gesprek te gaan en soms om iets anders te doen. Wie mee wil doen of vragen heeft over deze kring, kan dat laten weten aan Saskia Portengen: sasportengen@hetnet.nl

LITERATUURKRING
Al een aantal jaar is de literatuurkring een vast onderdeel van ons jaarprogramma. We lezen en bespreken met enthousiasme verschillende romans. Titels en data worden in overleg vastgesteld. Wanneer u mee wilt lezen en praten bent u van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij ds. Kim Magnee-de Berg.

JEUGDWERK
Voor de kinderen en jongeren in de gemeente worden door het jaar heen verschillende activiteiten georganiseerd. Te denken valt aan catechese, jeugddiensten, knutsel- en buitenactiviteiten, bijzondere kerstviering en een weekend voor jonge gezinnen. Al deze activiteiten worden via de nieuwsbrief en via peroonlijke uitnodigingen gecommuniceerd.
Contactpersoon: ds. Kim Magnee-de Berg

JOODSE MYSTIEK
We lezen het laatste gedeelte van het boek: De Joodse wortels van het Mattheüs evangelie.
Vanuit de oeroude joodse overlevering, kaballa geeft Weinreb een verrassend nieuwe toelichting op het Mattheüs evangelie.

Na dit boek over het Mattheüs evangelie lezen we vanuit dezelfde joodse overlevering het boek over het bijbel boek Esther: Ik die verborgen ben.
De schrijver Weinreb laat daarover vanuit duizenden jaren oude bronnen een nieuw licht schijnen, wat nieuw inzichten geeft. Zo is het bijzonder en veelzeggend dat de naam van God in dit prachtige bijbelverhaal helemaal niet voor komt. Toch is dit verhaal in de bijbel opgenomen…?!

Het verhaal over Esther gaat over ònze wereld! U kunt het verhaal in uw eigen leven, in onze moderne tijd, dan ook herkennen en beleven.

Ester wordt voorgesteld aan koning Ahasvaros.

Gravure, Cornelis van Dalen (1647)
© Rijksmuseum Amsterdam

U bent welkom op dinsdag 4 september om 19:45 uur.
De bijeenkomsten zijn vervolgens om de 2 weken. Behalve de kosten van het boek zijn er verder geen kosten aan verbonden.
Voor vragen + opgave belt of mailt u Andries Hoitsma, 0182 – 525022 of ahoitsma@freeler.nl

LEESKRING OOSTERS
In het nieuwe seizoen gaat de kring Oosters verder met het boek: Weg met de Bijbel. Gids voor Vrijzinnig bijbel lezen, door: Sigrid Coenradie, Bert Dicou en Anne Claar Thomasson-Rossingh. Iedereen die wil meedoen met deze leeskring is van harte welkom.
Voor informatie en opgave belt of mailt u: Ria Kroon, 0182- 524839, riakroon@kpnmail.nl.

GECOMBINEERDE VROUWENKRING
Deze kleine kring bestaande uit vrouwen uit de Federatie en de Evangelisch-Lutherse Gemeente, komt ongeveer eenmaal per maand samen. De deelnemers praten over ontwikkelingen in de samenleving in samenhang met hun geloof.
Nieuwe leden zijn van harte welkom! De eerste bijeenkomst is op dinsdag 25 september 2018 om 10:00 bij Ellen Bik, Blekerssingel 55, te Gouda.
Contactpersoon: Martha Postma-Gotwals, 0182-538052, mapipo@planet.nl

DUURZAAMHEID
Wij vinden het belangrijk om met aandacht en zorg om te gaan met onze natuurlijke hulpbronnen en het milieu en hebben daarom een werkgroep duurzaamheid opgericht die activiteiten ontplooit om de bewustwording rondom dit thema, juist ook vanuit het geloof, te stimuleren. We zijn daartoe lid geworden van het samenwerkingsverband Groenekerken en onderhouden erover o.m. met de Raad van Kerken Gouda en de Stichting Fairtrade Gemeente Gouda contacten.

Inhoudelijk geven we aan het thema op verschillende manieren invulling. Voor dit jaar is het plan in elk geval een excursie naar het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam te doen en een gemeenteavond te beleggen die aansluit bij het thema van het jaarprogramma, over duurzaam wonen.
De activiteiten van deze werkgroep worden via de nieuwsbrief en op onze website bekend gemaakt. Coördinator van deze werkgroep is Jan de Voogd, 0182502220, voogdj@hotmail.com.

GROOTHUISBEZOEK AVONDEN
Jaarlijks wordt een serie groothuisbezoek avonden gehouden. Op een groothuisbezoek avond wordt een groepje van ongeveer 10 gemeenteleden in wisselende samenstelling uitgenodigd om elkaar te ontmoeten en over een bepaald onderwerp in gesprek te gaan. De avonden worden geleid door ds. Kim Magnée-de Berg. De mensen, die de komende keren aan de beurt zijn, ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
Agnes de Bruin coördineert de groothuisbezoekavonden, (0182) 582760, debruinagnes@gmail.com