Chaos en twijfel

Chaos en twijfel als begin van geloof.
Wat kun je nog, als de zin van je leven stuk is? Deze vraag hield Christa Anbeek lang in haar greep. Zij werd al jong geconfronteerd met de dood. In korte tijd overleden haar moeder, haar vader en haar broer. De laatste twee door een zelfgekozen dood. Christa zelf reageerde op deze ingrijpende ervaringen door vol te kiezen voor het leven: zij kreeg een dochter.

In haar werk en haar boeken speelt de vraag hoe je te verhouden tot het leven een grote rol. Hevige verliefdheid, verlies van een dierbare, een bergtop bereiken. Positief of negatief, zulke ‘contrastervaringen’ zijn ontregelend.
Wat blijkt van waarde te zijn? Wat biedt houvast of geeft weer richting? Roept zo’n ervaring aanvaarding op of verzet?

Christa neemt ons mee in haar persoonlijke zoektocht naar antwoorden op deze voor ieder mens herkenbare vragen. Waar het voor haar om draait, is: kun je erop vertrouwen dat er een nieuw begin mogelijk is?

Over Christa
Christa Anbeek (1961) schreef verschillende boeken over zoektochten naar de diepere zin
van leven en dood. Voor haar laatste boek ‘Voor Joseph en zijn broer’ kreeg zij de prijs
voor het beste spirituele boek van 2019. Zij onderzocht en beoefende inzichten en praktijken uit het boeddhisme, humanisme, christendom, filosofie en literatuur. Zij is bijzonder hoogleraar remonstrantse theologie aan de Vrije Universiteit en doceerde tot 1 januari 2018 Levensfilosofie aan de Universiteit voor Humanistiek.

Zondag 17 november, 15.00 uur,
Het Inspiratiehuis, Peperstraat 20, Gouda