Tot 1 juni geen diensten en activiteiten

Beste mensen, helaas hebben we als Federatie het besluit moeten nemen om alle diensten en activiteiten tot 1 juli niet door te laten gaan.
De Algemene Ledenvergadering op 26 maart is tot nader orde uitgesteld.

Sterkte voor iedereen die, om gezondheidsredenen of anderszins, grote zorgen heeft in deze tijd. We hopen elkaar snel weer ook in groepsverband te kunnen ontmoeten.

Ds Kim Magnee – de Berg