Voltooid leven

De term voltooid leven schetst een te rooskleurig beeld.
Els van Wijngaarden verrichtte promotieonderzoek naar de thematiek van het ‘voltooid leven’. Hiertoe nam zij diepte-interviews af bij 25 ouderen, die hun leven als ‘voltooid’ beschouwden en de wens hebben om hun levenseinde zelf te bepalen. Niet eerder zijn in Nederland de beweegredenen van ouderen die hun leven te willen beëindigen vanwege niet-medische redenen, zo intensief onder-zocht.
In de gesprekken met ouderen hoorde Van Wijngaarden telkens dezelfde vijfklachten: eenzaamheid, er niet meer toedoen, het onvermogen om zichzelf te uiten, geestelijke of lichamelijke vermoeidheid en een aversie tegen afhankelijkheid. Ouderen voelden zich soms een blok aan het been van hun kinderen, niet meer van belang, gemarginaliseerd. Ze waren hun connectie met de wereld kwijtgeraakt. “Alsof je door een omgekeerde verrekijker naar de wereld kijkt”, vatte een van hen het samen.
Het begrip voltooid leven wekt volgens Els van Wijngarden ten onrechte de indruk dat ouderen die om die reden hun leven willen beëindigen, vinden dat het wel mooi is geweest. “In het publieke debat wordt voltooid leven gezien als een voldongen feit, waar we een regeling voor moeten treffen. Daarmee poetsen we dan een belangrijk maatschappelijke probleem weg.
Els van Wijngaarden is docent ethiek aan de Hogeschool Windesheim en onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek.
Maandagavond 7 mei 2018 om 20:00 uur is Els bij ons te gast om een lezing te geven over deze thematiek. Deze avond vindt plaats in De Hanepraij, Fluwelensingel 110, Gouda.
Beluister het interview dat Coen Verbraak met haar had.