Roze Zaterdag

U heeft het misschien al gehoord of in een van de plaatselijke kranten gelezen: in het kader van Roze Zaterdag organiseert de Goudse Raad van Kerken op 23 juni om 11.00 uur in de St Janskerk te Gouda een oecumenische geloofsviering. Het thema van de dienst is: ‘Gods liefde schept ruimte voor iedereen.’ Als Federatie zijn we verheugd dat er zoveel kerken op een positieve manier bij dit thema en bij de kerkdienst betrokken zijn.
Natuurlijk doen we ook zelf graag mee aan de viering, om met elkaar uit te stralen dat iedereen welkom is in de kerk, ook alle LHBTers.
Voorgangers in de dienst zijn: ds Dick Eric van Dorsten (PKN), pastoor Dick van Klaveren (Rooms Katholieke parochie) en onze eigen predikant ds Kim Magnée-de Berg. Ook zullen de Goudse zangeres Eilsa Mannah en Rik Zutphen alias de Drominee hun medewerking verlenen.
Iedereen is van harte welkom deze vreugdevolle viering mee te maken!