Houvast

In augustus 2017 is er een boekje verschenen bij het jaarthema van de Remonstranten: Houvast. Aan de vraagzijde van het bestaan. Het boekje is geschreven door Koen Holtzapffel. Bestellen kan al, via de webshop van de Remonstranten. Het boekje heeft 144 pagina’s en kost 12,99 euro excl. verzendkosten. Lees verder

Duurzaamheid

duurzaamIn het beleidsplan van de Federatie staat dat zij aandacht wil besteden aan duurzaamheid. We zijn daartoe lid geworden van het samenwerkingsverband Groenekerken en praten erover o.m. de Raad van Kerken Gouda en de Stichting Fairtrade Gemeente Gouda. Inhoudelijk geven we aan het thema op verschillende manieren invulling. Lees verder

Minipeiling doopsgezinde kenmerken

Snap6De Doopsgezinde Gemeente Gouda werd 50 jaar geleden voor de tweede keer opgericht. Ter gelegenheid van dat heugelijke feit heeft de redactie van de Vrijspraak besloten tot het opnemen van een speciaal katern. Nadenkend over de inhoud van dit katern kwam de vraag op of de drempel om doopsgezind te worden niet te hoog is voor jonge mensen van deze tijd. Volwassendoop, zelf een geloofsbelijdenis schrijven en daarmee je binden voor de rest van je leven. Kun je daar nog wel mee aankomen? Lees verder

50 jr Doopsgezinde Gemeente Gouda

2016 Menno SimonsDe Doopsgezinde Gemeente Gouda bestaat in 2016 vijftig jaren

In februari j.l. bestond de Doopsgezinde Gemeente Gouda 50 jaar. Alle reden om terug te kijken en te zien hoe dat gegaan is. De geschiedenis is bijzonder omdat er sprake is geweest van twee periodes waarin doopsgezinde gemeenten in Gouda hebben bestaan. Lees verder

Activiteit in het kader van Stichting Present

federatiepresent1Op 9 april hebben een aantal leden van de Federatie via de stichting Present de C van compassie een mooie invulling gegeven. Samen met bewoners van een Gemiva-woongemeenschap voor verstandelijk gehandicapten hebben we de tuin opgeknapt, bloemstukken gemaakt, pizza’s gebakken en Lees verder