Lastige Ouders – gaat niet door

Door persoonlijke omstandigheden kan de voorstelling van 25 mei helaas niet doorgaan. Het is nog niet bekend wanneer deze voorstelling alsnog opgevoerd gaat worden.
Wie al betaald heeft, kan tegen inlevering van het ticket op zondag 13 mei, na afloop van de dienst, het geld weer terugkrijgen. Wie dan niet in de gelegenheid is om te komen, kan contact met mij opnemen voor een andere oplossing.
Albert Goedkoop