Duurzaamheid

duurzaamIn het beleidsplan van de Federatie staat dat zij aandacht wil besteden aan duurzaamheid. We zijn daartoe lid geworden van het samenwerkingsverband Groenekerken en praten erover o.m. de Raad van Kerken Gouda en de Stichting Fairtrade Gemeente Gouda. Inhoudelijk geven we aan het thema op verschillende manieren invulling. Ons uitgangspunt is dat het onze opdracht is de schepping als waardevol bezit te behouden. De Federatie wil daar op bescheiden wijze ook een bijdrage aan leveren.

Voor het seizoen 2016/2017 staat ons onder meer het volgende voor ogen:

  • Een kerkdienst in de loop van het jaar over schepping en duurzaamheid die we als werkgroep voorbereiden met onze predikant.
  • Een buitenactiviteit in mei 2017 waarbij we samenwerking zoeken met één of meer natuur- en milieuorganisaties die in Gouda actief zijn.
  • Voortzetting van activiteiten met kinderen, gericht op het thema ‘duurzaamheid’ (buurtverkenningen, in kindernevendiensten en aanbod van Scharrelkids Gouda).

Op de website van de Federatie en via de nieuwsbrieven zal nadere informatie worden gegeven.

De werkgroep staat open voor ideeën en suggesties van de leden van de Federatie op het gebied van duurzaamheid.

Namens de werkgroep, Yvonne van der Waal, tel. (0182) 699603, e-mail: waalscheer@hotmail.com