De DG Ringdag van 28 januari j.l.

De geest zet ons in beweging. Dit inspirerende thema zweefde op 28 januari 2018 boven de Ringdag van de Ring Zuidwest Nederland van Doopsgezinde Gemeenten, die in Gouda gehouden werd.
De meeste activiteiten, zoals ontvangst, koffie, lunch, een aantal middagactiviteiten en de (muzikale) afsluiting vonden in gebouw Concordia aan de Westhaven plaats.

Voor de kerkdienst waren de bezoekende Doopsgezinde broeders en zusters te gast bij Federatie Gouda in de Sint Joostkapel. (Federatie Gouda is een geloofsgemeenschap waarin samenwerken Doopsgezinden, Remonstranten, Vrijzinnige Protestanten en directe leden.)
De eigen Federatie-predikante, ds Kim Magnée-de Berg leidde de dienst en zij raakte het hart van velen in de bomvolle kerk, toen zij naar aanleiding van het dag thema De geest zet ons in beweging preekte over het provocerende verhaal: Geloof en ongeloof van schrijver, theoloog en filosoof Peter Rollins. Deze bevlogen dwarsdenker verzet zich met hart en ziel tegen een kerk die doet alsof het christelijk geloof iets statisch is, alsof het evangelie gevangen zou kunnen worden in een pakket regels en zekerheden. Heel bewust probeert hij met zijn verhalen mensen te ontregelen en daardoor te inspireren.
Ds Magnée besloot haar overdenking met de woorden: En ik denk dat het daarbij ook onze taak is de kerk zo te bewaren – en waar nodig te transformeren – dat het geen plek is waar alles bij het oude blijft, of een plek waar wij ons onder elkaar terugtrekken om te horen wat we willen horen en vervolgens weer onveranderd ons weegs te gaan. Juist omdat de basis van ons kerk-zijn de liefde van God is, mogen hier ook kritische geluiden klinken, mogen we ons laten vermanen, mogen we vraagtekens zetten bij alles wat altijd al zo gaat. Omdat het niet de kerk is die heilig is of de vormen die wij hebben gemaakt, maar omdat het erom gaat dat we het heilige – dat wat zuiver is en heel maakt – mogen ontdekken in onze naaste en in onszelf en vandaaruit mogen gaan leven.
Amen

Terug in gebouw Concordia was er tijdens het koffiedrinken en de lunch volop gelegenheid om oude kennismakingen te vernieuwen en nieuwe op te doen. Ook enkele Federatieleden deden mee aan dit plezierige samenzijn.

       

Het middagprogramma bestond uit:

  • Een Lezing over het avondmaal door zr Iris Speckman (locatie Concordia).
  • Een Reformatorische stadswandeling met Evalien de Haan.
  • Een bezoek/ontvangst in de Sint-Jan, waarbij ds Kim Magnée-de Berg het dag-thema belichtte aan de hand van de Goudse Glazen. Zij verving hier met verve ds Udo Doedens, die vanwege het overlijden van zijn vader verstek moest laten gaan.
  • Zang, een koortje o.l.v. Erica de Wijs studeerde een lied in dat later op de dag uitgevoerd zou worden (locatie Concordia).
  • Glasschilderen met zr Elma de Bock (locatie Concordia).


 

 

 

 

 

 

De dag werd muzikaal besloten door het Alma Duo, bestaande uit de sopraan Nathalie Metfort en de alt en pianiste Svetlana Lohman. Na eerst samen met het elegenheidskoortje van die middag een gezamenlijk lied van Mozart, Laudate Dominum, gezongen te hebben, besloot het duo deze Ringdag 2018 met een prachtig programma van sacrale liederen dat zij uitkozen rond het thema van de dag.
Pieter Postma